Fumitaka Katsuse Sensei devient 8e Dan de iaido

Fondation du dojo Suiō-ryu Hekian par Sōke Katsuse Yoshimitsu Kagehiro